От 23 до 25 февуари в Загреб се проведе ІІ ринологичен Конгрес с международно участие. Като новост в организацията на конгреса бе въведен статут на „страна партньор“.

Целта на тази идея е да се издигне двустранния обмен на професионални знания на по-високо ниво, и да спомогне на членовете на двете ринологични сдружения по-добре да се опознаят помежду си. България първата страна партньор на конгреса.