18-20 март 2022 г.

Конгресен център „Пампорово“

ПРОГРАМА