От 04.11.2011 г. до 06.11.2011 г. БЪЛГАРСКО РИНОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ организира Инструментален Курс по Функционална Eндоназална Синус Хирургия с кадаври.

72 УНГ-специалисти от страната преминаха обучението, което се състоя в УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив. Участниците в курса получиха сертификати. По време на обучението бяха показани всички най-модерни методи за микроскопско оперативно лечение на болести на синусите, а демонстрациите бяха върху кадаври.

Един от основните лектори бе изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги” Проф. Д-р Карен Джамбазов, който е УНГ специалист. Пред участниците в курса той представи интервенция, въведена от него за първи път у нас – микроскопска пансинусотомия при пациенти с „триадна” астма.

Операцията представлява пластична реконструкция на предната стена на челен синус при хроничен синузит с носна полипоза. Проф. Джамбазов демонстрира и ендоназална пластика при лезии на ринобазата – увреждания на предната черепна ямка или основата на носа.

Доц. Д-р Венцислав Цветков от ВМА – София, сподели своя богат ринологичен опит с вторична риносептопластика и принципите на функционалната ендоназална синус хирургия. Той детайлно запозна курсистите с анатомията и физиологията на носа и околоносните кухини като им проведе практически занятия върху кадаври.

По време на курса се демострира 3D-навигационна техника при патология на синусите и се обсъдиха новите технологични тенденции, показания и принципи на работа. Курсът приключи с небивал теоретичен и практически успех за българските ринолози.