По време на Есенните Научни Конференции 2015, които се проведоха в Русе от 3 до 6 септември, Българското ринологично сдружение подписа договор за сътрудничество с Японското Ринологично Общество, на базата на който наши и техни оториноларинголози могат да извършват съвместен научен обмен, практическа дейност, специализации и др.

От японска страна договора подписа Проф. Д-р Хидейко Кауаучи, а от българска Доц. Д-р Диляна Вичева, дм.

 

Vicheva--sn-sborma

JapaneseRS

JapaneseRS1-NEW