Конгресен център „Пампорово“

18-20 март, 2022 г.

За регистрация: www.bgspo.com