cropped-RINOLOG-ZNAK-NEW-L-297x300.pngБългарското Ринологично Сдружение се чартира през м. ноември, 2004 г. в гр. Девин.

За първи председател на сдружението е избиран Проф. Д-р Огнян Деспотов, който за първи път въвежда функционалната ендоназална синус хирургия в България и има значими български приноси в областта на ринологията.

След внезапната му смърт през 2009 г., която потресе цялата национална оториноларингологична общност се свиква извънредно общо събрание, на което единодушно се взима решение: Българското Ринологично Сдружение да носи името на незабравимия Човек, Професионалист и Приятел „Проф. Д-р Огнян Деспотов“.

През 2011 г. бе връчена Награда „Проф. Д-р Огнян Деспотов“ на Проф. Д-р Юджийн Кърн от Съединените Американски Щати, един от „бащите“ на световната ринология.

БРС ще връчва традиционно този приз и на други видни лекари за научни постижения в областта на ринологията.

Българското Ринологично Сдружение с голям ентусиазъм работи със своите членове, които се събират ежегодно на работни срещи от всички краища на България.

По време на тези съвместни срещи се обсъждат текущи теми и наболели проблеми в родната оториноларингология; написват се национални консенсуси за диагностиката и лечението на острия бактериален риносинуит и алергичен ринит, създават се стандарти по ринология; създава се трайно приятелство и любов между отделните членове; обсъждат се нови оперативни методи и техники; по време на тези срещи присъстват и международни гост-лектори, приятели на Българското Ринологично Сдружение.

Българското Ринологично Сдружение е под егидата на Европейската Ринологична Асоциация и има изградени трайни приятелства с Италианското ринологично сдружение и Хърватската ринологична общност.

Занапред БРС ще продължава да си партнира и с други международни ринологични асоциации, за да могат българските ринолози да поддържат Европейско и Световно научно ниво!

Управителен Съвет:

Проф. Д-р Диляна Вичева

Проф. Д-р Карен Джамбазов

Проф. Д-р Румен Бенчев

Проф. Д-р Венцислав Цветков

Д-р Тома Аврамов