Page 2 of 10

Пролетна среща на Българското Ринологично Общество

 

Scientific Programme

Spring Meeting of the Bulgarian Rhinologic Society

Hotel “Rio Pravets”, Pravets

21-23 April 2017

 

21-st of April 2017

19:30 – Welcome party

22nd of April 2017

9:00 –  Opening ceremony: Prof. DilyanaVicheva; Prof. Rumen Benchev
9:10 – 9:50 – Prof. Valerie LUND, Professor of Rhinology, University College London, Honorary Consultant ENT Surgeon, Royal National Throat, Nose and Ear Hospital
Keynote Lecture: CRSsNP and CRSwNP/ EPOS and other guidelines, in particular evidence based treatments
09:50 – 10:10 – Prof. Gerald Wolf – Complications of endoscopic sinus surgery
10:10 – 10:30 – Prof. Andrey Lopatin – Post-nasal drip: How to help a difficult patient?
10:30 – 11:00 – Coffee-break
11:00 – 11:30 – Prof. Valerie Lund – Sinonasal tumours, malignant or benign– any aspect but in particular endoscopic management
11:30 – 11:50 – Prof. Andrey Lopatin – Inferior turbinate surgery: Selecting the best method
11:50 – 12:10 – Prof. Emil Zenev – The role of Navigation in Rhinology
12:10 – 12:30 – Prof. Andrey Lopatin – Spontaneous nasal septal perforations: Insight on pathogenesis and results of surgical treatment
12:30 – 13:00 – Nobel pharma presentation
13:00 – 14:00 – Lunch
14:00  – 19:00 – Free time
20:00  – 24:00 – Gala Dinner

23rd of April 2017

9:00 – Departure

Петата Българо-Италианска Ринологична среща

От 13 до 15 октомври 2016-та година в Сенигалия, Италия ще се проведат Петата Българо-Италианска Ринологична среща и Международна среща по ринология и риноалергология.

SAVE-THE-DATE-RHINOLOGY

Flyer-Senigallia-5th-Rhinol

Регистрационна форма – изтегли в Word Doc формат

За повече информация и заявки посетете специалната страница: http://www.rhinology.eu/

Комплексно лечение на остри и хронични риносинуити

Предговор

Риносинуитът е сериозен здравен проблем, който засяга все повече хора в трудоспособна възраст, превръщайки се по този начин и в сериозен икономически проблем. Въпреки голямата му честота, много аспекти от етиологията, патогенезата и клиничното протичане на риносинуита остават не съвсем изяснени. Нещо повече, с натрупването на нови научни факти се установява голяма хетерогенност на риносинуита, което затруднява създаването на единна концепция за неговата патогенеза, класификация и оттам за неговото лечение.

Не случайно, на това заболяване се обръща голямо внимание както в САЩ, така и в Европа. Създаден. бяха няколко работни групи /под ръководството на W. Fokkens в Европа 2005 и 2007 г./1/ и E. Meltzer /5/ 2004 г. в САЩ/ от изтъкнати изследователи, които на базата на медицината на доказателствата обобщиха всичко известно за риносинуита до момента и направиха опит за създаване на консенсусни препоръки за дефиницията, диагностиката, патофизиология, класификация и лечението му.

„Комплексно лечение на острия и хроничен риносинуит” е обобщение на дългогодишния научен и практически опит на водещи украински ринолози с ръководител проф. Безшапочний. Техният труд е написан изцяло в светлината на съвременните концепции за риносинуита.

Изтъква се ролята на остиомеаталния комплекс и значението на мукоцилиарния клирънс за неговото развитие Разгледани са множеството фактории, оказващи влияние за хронифициране на възпалителния процес. Описани са подробно ендоскопията на носа и нейните възможности, както и ендоскопичното оперативно лечение на хроничния синуит.

Най-ценното, според мен, в техния труд е изтъкването на комплексния подход за лечение на риносинуита. Ринусинуитът е заболяване на мукозата на синусите и само оперативното му лечение не би могло да доведе до излекуване или подобряване на състоянието. Изхождайки от концепцията, че хроничният риносинуит е едновременно инфекция и възпаление, авторите изтъкват голямата роля на медикаментозното предоперативно и следоперативно лечение. Обръща се голямо внимание на имуностимулиращата терапия, която има въздействие върху патогенезата на хроничния възпалителния процес.

„Комплексно лечение на острия и хроничен риносинуит” може да се разглежда като методическо ръководство както за специализиращи оториноларинголози, така и за специалисти, които биха искали да осъвременят своите знания за синусната хирургия. Опростеният начин на представяне на различните етапи от патогенезата, диагностиката и комплексното лечение на заболяването дават възможност за по-лесно разбиране и осмисляне на основните насоки на това ръководство. Множеството снимки и илюстрации правят описанието на терапевтичния подход лесен за запомняне.

Независимо, че ендоскопичната синусна хирургия е вече стандарт в Европа, Америка, Австралия и в по-развитите страни от Азия, в нашата страна тя все още се концентрирана само в няколко болници и се изпълнява от малък брой специалисти. В този смисъл, представеното ръководство може да се окаже отличен стимул за по-масовото навлизане на тази хирургия в ежедневната оториноларингологична практика.

 

Проф. Румен Бенчев, д.м.н.
председател на Българско национално сдружение
по оторинолорингология, хирургия на глава и шия

Page 2 of 10

Bulgarian Rhinologic Society 2016