Month: юли 2013

Втора българо-италианска среща – 2013, Триест – Галерия

Курс по Функционална Ендоназална синус хирургия и ринопластика (на живо)

Курс по Функционална Ендоназална синус хирургия и ринопластика (на живо)

11-13 юли 2013 г. – Пловдив

Цели на курса:

 • Идентифициране на анатомията и основните оперативни техники с помощта на функционалната ендоназална синус хурургия.
 • Мениджмънт при хроничния риносинуит и при налична патология в основата на черепа. Прилагане на техники за подпомагане в изпълнение на безопасна ендоскопска синуназална хирургия, дори и в трудни ситуации.
 • Приложение на навигационна система по време на различни видове оперативни техники на глава
 • Анатомия на носа и носните хрущяли, функции на носната лигавица, основни оперативни правила и техники за съвършената ринопластика. Особености при детската ринопластика.
 • Приложение на Балонната синуспласика

Международни Хоноровани Гост-лектори и Оператори:

 • Проф. Д-р Волфганг Пирсиг, Улм, Германия
 • Проф. Д-р Марко Каверсачио, Берн, Швейцария
 • Проф. Д-р Янис Констадинидис, Солун, Гърция
 • Проф. Д-р Бенедикт Фолц, Германия
 • Проф. Д-р Томислав Баудоин, Загреб, Хърватия
 • Проф. Д-р Бернхард Шик, Саарланд, Германия
 • Доц. Д-р Петер Томазик, Грац, Австрия

НАУЧНА ПРОГРАМА

Четвъртък 11–ти юли 2013 г.

7:30 – 8:30 Регистрация
8:30 – 8:35 Добре дошли: Доц. Д-р Диляна Вичева
8:35 – 8:45 История на ендоназалната оптически подкрепена хирургия и настоящи възможности – Проф. Д-р К. Джамбазов
8:45 – 9:00 Навигация и робот при заболявания на околоносните кухини – Проф. Д-р Марко Каверсачио
9:00 – 10:00 Навигационна ендоскопска синус хирургия (НЕСХ). Лекция и демонстрация за участниците в курса – Проф. Д-р Томислав Баудоин
Модератори: Доц. Д-р Диляна Вичева, Д-р Димче Марковски
10:00 – 10:30 Кафе – пауза
10:30 – 12:00 Хирургия на живо и обсъждане на клиничния случай в ефир – Оператор: Проф. Д-р Янис Констадинис
Модератор: Д-р Христо Златанов, Д-р Николай Сапунджиев
12:00 – 12:15 Балонна синупластика – принципи – Проф. Д-р Марко Каверсачио
12:15 – 12:30 Опитът в гр.Грац, Австрия с балонна синупластика – Доц. Д-р Валентин Томазик
12:30 – 13:00 Обяд
13:00 – 14:30 Хирургия на живо и обсъждане на клиничния случай в ефир – Оператор: Проф. Д-р Марко Каверсачио; Модератор: Д-р Асен Асенов, Д-р Тома Аврамов
14:30 – 14:45 Хирургично лечние на епистаксис – Проф. Д-р Бенедикт Фолц
14:45 – 15:00 Усложнения, получени при ендоназалната синус хирургия – Проф. Д-р Янис Констадинидис
15:00 – 15:30 Кафе-пауза
15:30 – 17:00 Хирургия на живо и обсъждане на клиничния случай в ефир – Оператор: Проф. Д-р Бернхард Шик; Модератор: Д-р Христо Петров; Д-р Диана Радославова
17:00 – 17:15 Хирургия на орбита и декомпресия на оптичен нерв – Доц. Д-р Валентин Томазик
17:15 – 17:30 Ювенилен ангиофибром – ключови моменти при менаджирането му – Проф. Д-р Бернхард Шик
17:30 – 18:00 Панел Дискусия: Основни трудности и възможни грешки при приложението на фунционална ендоназална синус хирургия; Модератор: Проф. Д-р Карен Джамбазов; Участници: Проф. Д-р Янис Констадинидис; Проф. Д-р Марко Каверсачио; Доц. Д-р Петер Валентин Томазик; Проф. Д-р Бенедикт Фолц, Доц. Д-р Венцислав Цветков
19:30 Вечеря в хотел „Империал“

Петък, 12-ти юли 2013 г.

9:00 – 10:30 Хирургия на живо и обсъждане на случай. Оператор: Проф. Д-р Волфганг Пирсиг; Модератори: Доц. Д-р Петко Кабакчиев, Проф. Д-р Диана Попова
10:30 – 11:00 Кафе – Пауза
11:00 – 11:20 Предоперативно планиране на пациенти с ринопластика: Проф. Д-р Волфганг Пирсиг
11:20 – 11:40 Функция и хирургия на носната клапа: Проф. Д-р Волфганг Пирсиг
11:40 – 12:00 Лобуларна хирургия? Техники: Проф. Д-р Волфганг Пирсиг
12:00 – 12:15 Хирургия на носните конхи: Проф. Д-р Волфганг Пирсиг
12:15 – 12:30 Ролята на носа при хъркането и обструктивната сънна апнея: Проф. Д-р Волфганг Пирсиг
12:30 – 13:00 Обяд
13:00 – 14:30 Хирургия на живо и обсъждане на случай. Оператор: Проф. Д-р Бенедикт Фолц; Модератори: Д-р Марио Милков, Д-р Петър Руев
14:30 – 14:45 Корективна носна хирургия при деца – Доц. Д-р Петко Кабакчиев
14:45 – 15:00 Видео-филм: Основни техники при отворени ринопластики – Проф. Д- р Карен Джамбазов
15:00 – 16:30 Хирургия на живо и обсъждане на случай. Оператор: Доц. Д-р Пламен Недев; Модератори: Проф. Д- р Карен Джамбазов, Доц. Д-р Венцислав Цветков
16:30 – 16:45 Техника за затваряне на риноликворея в латералния рецесус на сфеноидалния синус – Доц. Д-р Валентин Томазик
16:45 – 17:00 Церебро-спинална ликворейна фистула при ФЕСХ: къде да очакваме и как да третираме? – Проф. Д-р Бернхард Шик
17:00 – 18:00 Панел дискусия: Грешки и усложнения при ринопластика; Модератор: Проф. Д-р Румен Бенчев; Участници: Проф. Д-р Волфганг Пирсиг, Проф. Д-р Карен Джамбазов; Проф. Д-р Бенедикт Фолц, Проф. Д-р Янис Констадинис, Доц. Д-р Петко Кабакчиев
20:00 Гала – Вечеря в ресторант „Мегдана“

Събота, 13-ти Юли 2013 г.

Отпътуване на участниците от гр. Пловдив

ЗАБЕЛЕЖКА: Организаторите си запазват правото да внесат корекции в научната програма, които ще бъдат основно съобразени с материално-техническите условия за безпроблемното провеждане на курса.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén